TISCO bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023

Việt Bắc 18:13, 06/01/2023

Chiều 6/1, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 để tổng kết thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022; bàn giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023. Dự Hội nghị có lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam.

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam tại Hội nghị.
Đại diện các tập thể nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc TISCO.

Năm 2022, hoạt động sản xuất của ngành Thép nói chung, của TISCO nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do thị trường trong, ngoài nước có những biến đổi không theo quy luật và rất khó dự báo; giá các nguyên liệu chính cho sản xuất thép trên thị trường thế giới biến động khó lường; hầu hết các dây chuyền, thiết bị của Công ty đã cũ… Do đó, Công ty không thể hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, sự quản lý, chỉ đạo quyết liệt của Tổng Giám đốc, cùng với tinh thần chia sẻ, nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động nên Công ty vẫn đạt được những kết quả rất kể. Đặc biệt là duy trì sản xuất, việc làm và thu nhập cho người lao động, nội bộ đoàn kết thống nhất.

Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 11.689 tỷ đồng, bằng 90% năm 2021, đạt 85% kế hoạch; tiêu thụ thép các loại đạt 711.129 tấn, bằng 85% kế hoạch; tổng doanh thu đạt 16.862 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 284 tỷ đồng; lương bình quân 11,2 triệu đồng/người/tháng, đạt 87% năm 2021 và kế hoạch năm…

Năm 2023, với nhận định tình hình kinh tế thế giới và trong nước nói chung, thị trường thép nói riêng còn nhiều khó khăn nên các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty đặt ra cơ bản chỉ bằng và thấp hơn so với kết quả thực đạt của năm 2022. Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.342 tỷ đồng; tiêu thụ thép cán đạt 780.000 tấn; tổng doanh thu đạt 15.826 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hơn 38 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 263 tỷ đổng; lương bình quân 10,2 triệu đồng/người/tháng.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên của TISCO đã tham luận nhiều nội dung, trong đó tập trung phản ánh những khó khăn gặp phải trong năm; những nỗ lực đã thực hiện. Đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Lãnh đạo TISCO đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị được đưa ra tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, lãnh đạo Tổng Công ty Thép đề nghị TISCO tập trung phân tích, đánh giá tác động nội tại và ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài đối với kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty và từng đơn vị thành viên, làm cơ sở triển khai các giải pháp quản lý, điều hành; làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo thị trường để chuẩn bị tốt nguyên liệu cho sản xuất; xây dựng chiến lược chuẩn bị nguyên liệu phục vụ sản xuất; rà soát, nghiên cứu, mở rộng hệ thống khách hàng, thị trường tiêu thụ, kiểm soát tốt công nợ…

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 được Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam và Tổng Giám đốc TISCO khen thưởng.


Từ khóa:

TISCO

Gang thép Thái Nguyên