Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên: Nộp ngân sách vượt 45% kế hoạch

Phương Thảo 16:08, 01/01/2023

Năm 2022, Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên nỗ lực duy trì đà tăng trưởng trước nhiều khó khăn, thử thách, bảo đảm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chủ yếu.

Vận hành dây chuyền sản xuất gang thỏi của Công ty.
Vận hành dây chuyền sản xuất gang thỏi của Công ty.

Trong năm, Công ty đã sản xuất trên 20.093 tấn gang thỏi, tăng trên 70% so với cùng kỳ năm 2021, vượt gần 50% so với kế hoạch năm; sản lượng phôi thép đạt 89.532 tấn, bằng 105% kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt trên 1.604 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước trên 14,8 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ, vượt 45% so với kế hoạch năm.

Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, Công ty còn thực hiện tốt giải pháp tiết giảm tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng; bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Trong năm 2022, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế trên 26,2 tỷ đồng; bảo đảm việc làm ổn định cho 552 lao động với thu nhập bình quân 11,5 triệu đồng/người/tháng.