Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP: Doanh thu vượt 14% kế hoạch

Dương Văn 09:39, 11/01/2023

Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023. Tham dự có đồng chí Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và 161 đại biểu đại diện cho gần 4.000 cán bộ, người lao động của Tổng Công ty (ảnh).  

 

Năm 2022, với nhiều giải pháp phù hợp cùng sự đoàn kết của tập thể, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, trong năm, Tổng Công ty đạt tổng doanh thu 5.473 tỷ đồng (vượt 14% kế hoạch); lợi nhuận đạt gần 336 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 668 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động trong toàn đơn vị đạt 12,62 triệu đồng/người/tháng..

Để đảm bảo sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, năm 2023, Tổng Công ty tập trung thực hiện tốt các chiến lược kinh doanh đã được Hội nghị người lao động biểu quyết thông qua, như: Sản xuất than sạch đạt 1,47 triệu tấn; tiêu thụ 2,44 triệu tấn xi măng; tổng doanh thu đạt trên 5.000 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 369 tỷ đồng… Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, tiết kiệm chi phí...

Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Hiện nay, Tổng Công ty có 13 công ty con và đơn vị trực thuộc, với tổng số lao động gần 4.000 người.