Ngành Y tế Thái Nguyên: 100% đơn vị sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản

Tùng Lâm 15:52, 27/01/2023

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số bằng việc hướng đến xây dựng nền quản trị thông minh, đến nay, 100% đơn vị trực thuộc ngành Y tế Thái Nguyên đã triển khai và sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản điều hành; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

Trung tâm Y tế TP. Thái Nguyên là một trong những đơn vị rất tích cực trong việc xây dựng nền quản trị thông minh.
Trung tâm Y tế TP. Thái Nguyên là một trong những đơn vị rất tích cực trong việc xây dựng nền quản trị thông minh.

Đặc biệt, hiện nay, ngành Y tế có gần 900 chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp, đáp ứng được nhu cầu trong sử dụng chữ ký số ký văn bản điện tử, ký xác nhận hộ chiếu vắc-xin, ký bệnh án điện tử, ký đơn thuốc điện tử, giao dịch với kho bạc, ngân hàng, thuế…

Ngoài ra, đến thời điểm này, 100% đơn vị đã triển khai ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn như: Phần mềm tài chính kế toán, bảo hiểm xã hội điện tử, kê khai thuế điện tử, thống kê y tế, môi trường y tế,... và sử dụng các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.