Tạo thuận lợi cho người dân tra cứu thủ tục về xuất nhập cảnh

Quỳnh Trang 16:19, 03/01/2023

Thực hiện Quyết định số 6968/QĐ-BCA ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, Công an huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo Đội An ninh và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc niêm yết các danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, hướng dẫn người dân thực hiện tra cứu các thủ tục.

Cán bộ công an huyện Đồng Hỷ kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh tại trụ sở Công an thị trấn Sông Cầu - ảnh: Ngọc Mỹ (C.A Đồng Hỷ)
Cán bộ Công an huyện Đồng Hỷ kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh tại trụ sở Công an thị trấn Sông Cầu. Ảnh: Ngọc Mỹ (Công an huyện Đồng Hỷ)

Cụ thể, tại trụ sở Công an huyện Đồng Hỷ và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện niêm yết 46 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nêu trên.  Trong đó, cấp Trung ương có 24 danh mục thủ tục, cấp tỉnh có 20 danh mục thủ tục, cấp huyện và cấp xã mỗi cấp có 1 danh mục thủ tục.

Cùng với việc niêm yết danh mục thủ tục hành chính, các đơn vị còn thực hiện niêm yết nội dung cụ thể của thủ tục trình báo mất giấy thông hành kèm mẫu M02 thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện, cấp xã.

Việc niêm yết các danh mục thủ tục hành chính theo Quyết định số 6968/QĐ-BCA đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc tra cứu thủ tục hành chính, giúp công dân nắm được những thông tin cơ bản về: trình tự, cách thức thực hiện thủ tục hành chính; thời hạn giải quyết hồ sơ; đối tượng, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện, căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính... khi công dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục về xuất nhập cảnh.