Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
Xã miền núi, vùng cao “bứt tốc”

Hoàng Anh 16:07, 08/04/2023

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đã cơ bản được các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai. Nhiều địa phương chủ động đẩy nhanh tiến độ trong lĩnh vực này, đặc biệt là ở các xã khu vực miền núi, vùng cao.

Người dân đến bộ phận một cửa xã Thần Sa (Võ Nhai) đăng ký giải quyết TTHC được hướng dẫn mở tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến, thuận tiện cho những giao dịch về sau.
Người dân đến bộ phận một cửa xã Thần Sa (Võ Nhai) đăng ký giải quyết thủ tục hành chính đều được hướng dẫn mở tài khoản trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm thuận tiện cho những giao dịch về sau.

Theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8/4/2022 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, lộ trình thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đối với cấp tỉnh bắt đầu từ ngày 1/6/2022, cấp huyện từ ngày 1/12/2022, cấp xã từ ngày 1/6/2023; đối với các xã thuộc vùng sâu, xa, địa bàn đặc biệt khó khăn được thực hiện chậm hơn, nhưng phải trước ngày 31/12/2024. Vậy nhưng, tại Thái Nguyên, rất nhiều xã thuộc khu vực miền núi, vùng sâu đã chủ động triển khai từ sớm và đạt được những kết quả tích cực.

Từ đầu năm đến nay, nhiều địa phương của huyện Định Hóa có tỷ lệ số hóa hồ sơ, giải quyết TTHC cao, như: Thị trấn Chợ Chu đạt 99%, xã Phú Đình 96%, xã Định Biên 93%, xã Phúc Chu 85%... Để có được kết quả này, các xã, thị trấn đã sớm truyên truyền, phổ biến đến bà con nhân dân biết và chủ động đăng ký thực hiện các TTHC qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đối với những TTHC đã được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức phụ trách lĩnh vực đó (nhất là với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC) hướng dẫn người dân đến giao dịch đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức của xã còn vận động những người đã biết tuyên truyền, hướng dẫn người khác tạo tài khoản, tự đăng ký yêu cầu thực hiện TTHC trên cổng dịch vụ công tại nhà để giảm bớt công sức, thời gian đi lại.

Trong quá trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác thực tài khoản số của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia qua số định danh và kiểm tra dữ liệu điện tử của các thành phần hồ sơ TTHC. Đối với thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết TTHC hoặc phải số hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành mà chưa có dữ liệu điện tử, cán bộ một cửa thực hiện sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu… và thực hiện các bước theo quy trình đến khi trả xong kết quả giải quyết TTHC.

Công an xã Tân Dương (Định Hóa) cập nhật, bổ sung thông tin công dân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.  

Ông Lưu Viết Linh, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Định Hóa, thông tin: Công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, lưu trữ hồ sơ và thuận tiện cho việc khai thác dữ liệu, giảm chi phí thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng phục vụ theo chỉ đạo của tỉnh. Huyện Định Hóa đã nghiêm túc triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thực hiện rà soát, sắp xếp lại nhân sự, bổ sung trang thiết bị để triển khai. Đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp, bổ sung tính năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Tính trong quý I/2023, tỷ lệ số hóa hồ sơ của toàn huyện đạt 87,6%.

Còn tại huyện vùng cao Võ Nhai, mặc dù có nhiều xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, nhưng địa phương này lại có tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC khá cao - đạt 59,34%. Một số xã có tỷ lệ cao như: Lâu Thượng (đạt 74,6%), Thượng Nung (65,4%), Sảng Mộc (61,2%) và thị trấn Đình Cả (57,8%)…

Đến hết quý I/2023, toàn tỉnh đã thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 65,41%.

Để có được những kết quả trên, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo các xã, thị trấn, còn là tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các cán bộ, công chức chuyên môn, nhất là với những người làm nhiệm vụ tại bộ phận một cửa. 

Tuy nhiên, theo kết quả trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, tỷ lệ thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại các địa phương còn chậm, không đồng đều. Tính đến hết quý I/2023, tại nhiều xã, phường khác thuộc các huyện, thành phố, tỷ lệ này còn đạt thấp, điển hình như: phường Quan Triều và Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên) lần lượt là (19,4% và 20,7%); Khe Mo, Văn Hán, Nam Hòa (huyện Đồng Hỷ) chỉ đạt tỷ lệ trên 20%... 

Để tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công của tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của các đơn vị, địa phương; tổ chức kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC...

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo nghiêm túc, khẩn trương thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại nhân sự, bổ sung trang thiết bị kỹ thuật và các điều kiện cần thiết; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, nâng cấp, bổ sung tính năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC để triển khai việc số hóa đạt chất lượng, hiệu quả cao.