Nâng cao kiến thức về công tác cải cách hành chính

Trịnh Phương 13:08, 10/10/2023

Trong hai ngày (10 và 11-10), Sở Nội vụ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) phối hợp với UBND TP. Sông Công tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) cho hơn 100 cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố; lãnh đạo và công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố; cán bộ, công chức văn phòng - thống kê, tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng các xã, phường.

Các học viên nghiên cứu các tài liệu liên quan đến công tác cải cách hành chính.
Học viên nghiên cứu các tài liệu liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu một số chuyên đề liên quan đến công tác CCHC, gồm: Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2025 (cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số...); Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; Chương trình nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025…

Trên cơ sở này, các học viên đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện công tác CCHC. Từ đó đưa ra những kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện nhiệm vụ CCHC hiệu quả, phù hợp với thực tế.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ công chức làm công tác CCHC bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị.


Từ khóa:

tập huấn

cải cách hành chính