Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính

Nguyễn Chi (Phú Bình) 17:26, 04/10/2023

Từ ngày 4 đến 6-10, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) và UBND huyện Phú Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 cho hơn 100 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức trực tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện. 

Người dân đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Phú Bình.
Người dân đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Phú Bình.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt, hướng dẫn về những nội dung cơ bản: Công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số... Bên cạnh đó, các học viên được đi nghiên cứu thực tế và làm bài thu hoạch.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao nhận thức về ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng và trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC của huyện, của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ...