Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

Việt Dũng 13:57, 23/09/2023

Thời gian qua, huyện Định Hóa đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, phù hợp với điều kiện thực tế để cải thiện Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, ở chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo và điều hành”, Định Hóa vươn lên đứng đầu khối các huyện, thành phố của tỉnh. Kết quả này góp phần quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Người dân xã Kim Phượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.
Người dân xã Kim Phượng (Định Hóa) đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của xã.

Theo kết quả đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công đối với UBND cấp huyện năm 2022, chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo, điều hành” của UBND huyện Định Hóa đạt 95,83%, cao hơn trung bình của toàn tỉnh. Đặc biệt, Định Hóa cũng là địa phương duy nhất trong tỉnh có chỉ số “Công tác chỉ đạo, điều hành” đạt từ 90% trở lên.

Trong 5 nội dung thành phần của chỉ số “Công tác chỉ đạo, điều hành”, huyện Định Hóa có 4 nội dung đạt điểm số tuyệt đối 100%, gồm: Báo cáo, kiểm tra, tuyên truyền và bố trí nguồn lực cho công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công.

Theo bà Thái Thị Thìn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Định Hóa: Trong các nội dung thành phần của chỉ số “Công tác chỉ đạo, điều hành”, có duy nhất nội dung về xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chưa đạt kết quả điểm tuyệt đối (83,33%). Nguyên nhân giảm điểm là do chưa cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh 100% UBND cấp xã ban hành kế hoạch đúng quy định.

Để tiếp tục duy trì và nâng cao chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo, điều hành” nói riêng và Chỉ số quản trị và hành chính công nói chung, đầu năm 2023, huyện Định Hoá đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và 15 văn bản chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn về việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Đến nay, huyện đã hoàn thành 8/11 nhiệm vụ CCHC năm 2023 đề ra; thực hiện 59/248 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Trong năm, UBND huyện cũng thành lập đoàn kiểm tra đột xuất 6 xã. Qua kiểm tra đã chỉ ra được một số tồn tại, hạn chế và đề nghị các cơ quan khắc phục. Hiện UBND các xã đã có báo cáo khắc phục tồn tại được chỉ ra.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về CCHC cũng được thực hiện sâu rộng bằng nhiều hình thức. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Định Hóa đã cập nhật lên Cổng thông tin điện tử 98,34% hồ sơ; 23.007 văn bản được trao đổi qua mạng; đăng tải 172 tin bài, clip tuyên truyền về hoạt động của huyện.

Tiêu biểu như tại xã Kim Phượng, ngay sau khi ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023, UBND xã đã tiến hành lồng ghép các nội dung của CCHC trong mọi hoạt động, công tác của cán bộ, công chức trong cơ quan. Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước gắn liền với CCHC; thực hiện tuyên truyền thường xuyên trên các hội nghị, sinh hoạt đoàn, hội và trên cụm loa xóm, trang thông tin của UBND xã…

Ông Trương Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Kim Phượng, cho biết: Từ việc quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, tính đến hết quý III/2023, UBND xã tiếp nhận trên 422 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn 382 hồ sơ, 40 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Tính chung trong toàn huyện, từ đầu năm đến nay, UBND huyện Định Hóa đã tiếp nhận và xử lý 44.826 hồ sơ, trong đó có 38.811 hồ sơ trước hạn, 6.095 hồ sơ đúng hạn, 20 hồ sơ quá hạn.

Trong quản trị và hành chính công, UBND huyện đã quan tâm, bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh để xây dựng và ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác này của địa phương, xác định các nội dung trọng tâm và thời gian thực hiện theo các nội dung, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, UBND cấp xã xây dựng kế hoạch của địa phương và chỉ đạo công chức chuyên môn, phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Bà Thái Thị Thìn cho biết thêm: Dựa trên cơ sở đánh giá của UBND tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện các chỉ số thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân dân giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.