Tiếp tục đổi mới thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Hoàng Hải 15:06, 16/10/2023

Ngày 16-10, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Chính phủ, chủ trì Phiên họp trực tuyến với các địa phương. Đây là phiên họp thứ hai - phiên họp chuyên đề, nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công (DVC) phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương; chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đề xuất những giải pháp tháo gỡ trong thời tới.

Các đại biểu tham dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.
Các đại biểu tham dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Theo đánh giá, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đổi mới thực hiện TTHC, cung cấp DVC cho người dân, doanh nghiệp. Riêng trong 9 tháng năm 2023, tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử của các bộ, ngành, địa phương lần lượt đạt 22,48% và 38,94% (cùng kỳ năm 2022 đạt 8,78% và 13,14%). Việc chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử tại các bộ, ngành đạt 81,39% (cùng kỳ đạt 50,69%), các địa phương đạt 70,24% (cùng kỳ đạt 38,84%). Qua đó góp phần xây dựng, đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành như dân cư, bảo hiểm xã hội, đăng ký doanh nghiệp, hộ tịch điện tử, giấy phép lái xe...

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác này, như: Chất lượng thực hiện TTHC, mức độ hài lòng của người dân, DN đã được cải thiện nhưng chưa đáng kể; vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định. Việc nâng cấp hệ thống trực tuyến giải quyết TTHC tại một số bộ, ngành, địa phương còn chậm. Kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm…

Tại Thái Nguyên, tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các văn bản của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến ngày 13/10/2023, điểm tổng hợp của tỉnh đạt 79,84/100 điểm, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, kết quả số hóa hồ sơ đạt 83,18%; tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đạt 42,78%; tỷ lệ tái sử dụng thông tin số hóa đạt 65,65%. Việc thực hiện kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp DVC trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh…

Phát biểu kết luận tại Phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các cấp, ngành phát huy vai trò của người đứng đầu, phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, ban, ngành trong công tác này. Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện đồng bộ hệ thống, kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu với nhau; linh hoạt ưu tiên nhiệm vụ nào thực hiện trước, sau. Mỗi cán bộ, công chức thực hiện công việc phải phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực; phải biết lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực này…