Đại Từ xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

Thu Huyền 17:16, 21/10/2023

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, những năm qua, huyện Đại Từ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC). Qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.


Người dân đến đăng ký giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của xã Cù Vân (Đại Từ).
Người dân đến đăng ký giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của xã Cù Vân (Đại Từ).

Năm 2022, xã Cù Vân được đánh giá thuộc nhóm tốt trong bảng xếp hạng CCHC cấp xã của huyện Đại Từ nhờ những nỗ lực trong cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách chế độ công vụ… Ông Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch UBND xã, cho biết: UBND xã đã ban hành 11 văn bản về công tác CCHC, tổ chức tự kiểm tra CCHC và triển khai các nhiệm vụ nâng cao chỉ số CCHC. Đồng thời, UBND xã giao bộ phận chuyên môn niêm yết số điện thoại đường dây nóng để người dân kịp thời phản ánh, kiến nghị, bảo đảm việc giải quyết các TTHC theo đúng quy định. Về kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ đã giải quyết là 925 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 99%. Số văn bản đi được phát hành dưới dạng điện tử là 1.025 văn bản…

Bên cạnh đó, xã Cù Vân thường xuyên niêm yết công khai TTHC, đầu tư cơ sở vật chất Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC khang trang, hiện đại, đảm bảo yêu cầu, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng công chức chuyên môn… Chị Ma Thị Thu Trang, xóm 5, xã Cù Vân cho biết: Tôi đến xã để thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận khuyết tật và được các cán bộ xã hướng dẫn kê khai rất cụ thể, nhanh chóng.

Không riêng Cù Vân, các xã, thị trấn khác trên địa bàn huyện Đại Từ cũng đã, đang có nhiều nỗ lực trong CCHC nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp. Theo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC do tỉnh công bố đầu năm nay, chỉ số CCHC của huyện Đại Từ năm 2022 đạt 76,71/100 điểm (tăng 10,96 điểm so với năm 2020), xếp thứ 4 trong số 9 huyện, thành phố của tỉnh, thuộc nhóm Khá. Chỉ số đo lường mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 92,8%, đứng thứ 4/9 huyện, thành; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đạt 80,85%, đứng thứ 2/9 huyện, thành, thuộc nhóm Tốt. Không chỉ thứ hạng của huyện được cải thiện, mà xếp hạng CCHC cấp xã của huyện cũng có sự thay đổi khi số xã thuộc nhóm Trung bình giảm mạnh. Đến nay, huyện chỉ còn 1 xã thuộc nhóm Trung bình (xã Mỹ Yên).

Để công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC thực chất, đi vào chiều sâu, hằng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch cụ thể; đồng thời, ban hành kế hoạch tuyên truyền về CCHC. Qua đó tạo cơ sở bảo đảm tính đồng bộ trong quản lý, thực hiện CCHC tại các địa phương, giữa các lĩnh vực và trên phạm vi toàn huyện.

Từ đầu năm đến nay, huyện đã ban hành 72 văn bản chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC trên địa bàn huyện; tổ chức trên 1.400 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 200.000 lượt người; cấp phát 46.000 tài liệu tuyên truyền; tổng số hồ sơ tiếp nhận là gần 5.000 hồ sơ. Trong đó, huyện đã giải quyết gần 4.400 hồ sơ. Cũng từ đầu năm đến nay, huyện đã tiếp nhận và giải quyết gần 2.800 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 56,8%; cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 34.000 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 72,4%. Toàn huyện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 163 TTHC...

Bên cạnh chú trọng cải cách TTHC, thời gian qua, huyện Đại Từ cũng tập trung làm tốt công tác cải cách bộ máy hành chính Nhà nước; đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong 5 năm gần đây, huyện đã cử trên 1.100 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của tỉnh và do huyện phối hợp với các sở, ngành tổ chức. Thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hành chính, từ năm 2018, các xã, thị trấn trên địa bàn đã thống nhất áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; 100% cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, gửi văn bản liên thông…

Bà Trần Thị Như Quỳnh, Phó phòng Nội vụ huyện Đại Từ, thông tin: Hàng năm, ngay sau khi tỉnh công bố kết quả, UBND huyện đều tổ chức hội nghị đánh giá chỉ số CCHC và chỉ số đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ hành chính, đồng thời rà soát, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, các tiêu chí, chỉ tiêu đạt điểm thấp và hướng khắc phục cụ thể trong thời gian tới. Điều này đã góp phần cải thiện hiệu quả thứ hạng chỉ số CCHC của huyện thời gian qua.

Từ nay đến cuối năm, huyện tiếp tục kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo kế hoạch công tác CCHC, thực hiện công vụ tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vụ, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra công tác CCHC, việc thực hiện công vụ đối với đội ngũ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Huyện phấn đấu hoàn thành 70% tổng số hồ sơ công việc tại cấp huyện, 50% số hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng…