Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai ở Đắk Nông

Theo NDĐT 11:18, 20/11/2023

Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên; tập trung chỉ đạo rà soát thủ tục hành chính để điều chỉnh, bổ sung theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện, đơn giản hóa tối đa các loại giấy tờ có liên quan; tổ chức công bố công khai, minh bạch thông tin để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết thực hiện, theo dõi, giám sát... bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hướng tới cung cấp dịch vụ công và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai gắn với chuyển đổi số.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hướng tới cung cấp dịch vụ công và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai gắn với chuyển đổi số.

Cụ thể, việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được rút ngắn xuống còn 20 ngày làm việc so với thời gian trước đây là 30 ngày làm việc; đăng ký, xóa đăng ký thế chấp được rút ngắn xuống còn 1 ngày làm việc so với quy định trước đây là 3 ngày làm việc; đăng ký biến động do thay đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân hoặc thay đổi địa chỉ thường trú… được rút ngắn thời gian xuống còn 3 ngày làm việc so với quy định trước đây là 7 ngày.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã nâng cao hiệu suất làm việc của viên chức, người lao động so với trước đây. Trước đây bình quân một ngày cán bộ giải quyết được khoảng 15 hồ sơ về đất đai thì nay đã tăng lên khoảng 18 hồ sơ do việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính mang lại.

Sở cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Ngày không viết, ngày không hẹn” đối với thủ tục đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp tại một số huyện, bước đầu đã mang đến hiệu quả thiết thực, tạo được sự đồng thuận của rất nhiều người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính.

Sau khi đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên toàn tỉnh Đắk Nông, nhiều loại thủ tục đã được rút ngắn từ 2 đến 10 ngày so với trước.
Sau khi đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên toàn tỉnh Đắk Nông, nhiều loại thủ tục đã được rút ngắn từ 2 đến 10 ngày so với trước.

Song song với giải pháp cải cách thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Đến nay, Sở đã triển khai đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn toàn tỉnh bao gồm 7 huyện, thành phố Gia Nghĩa và đã hoàn thiện việc xây dựng hồ sơ địa chính được 4 huyện đạt tỷ lệ 50%, còn lại 3 huyện và thành phố Gia Nghĩa đã triển khai đo đạc và đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ địa chính. Dự kiến, đến cuối năm 2023 Sở sẽ hoàn thành việc xây dựng hồ sơ địa chính trên toàn tỉnh.

Sở đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp… góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt hiện nay, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đã được triển khai trên môi trường điện tử, tổ chức, cá nhân chỉ cần sử dụng thiết bị có kết nối intenet để đăng nhập lên hệ thống dịch vụ công của tỉnh là có thể thanh toán trực tuyến mà không phải đến kho bạc, ngân hàng để thanh toán như trước đây.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được rút ngắn về thủ tục, thời gian, tạo điều kiện cho người dân hơn sau khi được giao thẩm quyền về cho Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố.
Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được rút ngắn về thủ tục, thời gian, tạo điều kiện cho người dân hơn sau khi được giao thẩm quyền về cho Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 718/QĐ-STNMT ngày 24/5/2023 về việc giao thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp cho Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố Gia Nghĩa.

Trong đó, giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất và trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận trong trường hợp do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất; đối với các thủ tục còn lại Sở đã giao cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp theo thẩm quyền. Qua đó, đã giảm được chi phí, thời gian đi lại của người dân, đồng thời rút ngắn được thời gian do phải luân chuyển hồ sơ qua đường bưu điện, các khâu kiểm tra, thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai, thời gian được rút ngắn hơn so với trước từ từ 3-5 ngày, số lượng hồ sơ chậm trễ giảm xuống tối đa.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố và các bộ phận liên quan.

Trong năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 1 đợt kiểm tra và chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tiến hành 2 đợt kiểm tra (1 đợt kiểm tra theo định kỳ và 1 đợt kiểm tra đột xuất) về công tác giải quyết thủ tục hành chính và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế và xử lý các trường hợp vi phạm trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đang tập trung hoàn thiện quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng giá dịch vụ công lĩnh vực đất đai, thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công về lĩnh vực đất đai để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.
Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đang tập trung hoàn thiện quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng giá dịch vụ công lĩnh vực đất đai, thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công về lĩnh vực đất đai để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với những kết quả đạt được, việc triển khai cấp, cấp đổi giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo dữ liệu địa chính mới hiện nay còn chậm do gặp phải nhiều bất cập như: một số quy định của Luật Đất đai còn chưa cụ thể, rõ ràng dẫn đến các đơn vị thực hiện có nhiều cách hiểu khác nhau nên việc thực hiện chưa được thống nhất; năng lực của một số đơn vị tư vấn còn yếu nên việc hướng dẫn người dân kê khai đăng ký cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận chưa bảo đảm theo quy định, phải chuyển trả để yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần; nhiều trường hợp người dân không sinh sống, sản xuất trên đất và không xác minh được thông tin để thông báo đo đạc và kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận dẫn đến chậm tiến độ; nhiều trường hợp người dân không có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận sang bản đồ địa chính mới nên không phối hợp thực hiện trong khi Luật không quy định bắt buộc phải cấp đổi sang bản đồ mới cũng là nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ thực hiện….

Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm số hóa cơ sở dữ liệu, góp phần cải cách hành chính lĩnh vực đất đai.
Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm số hóa cơ sở dữ liệu, góp phần cải cách hành chính lĩnh vực đất đai.

Để công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đạt kết quả cao hơn, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông sẽ tập trung hoàn thiện quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng giá dịch vụ công lĩnh vực đất đai, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công về lĩnh vực đất đai. Trên cơ sở đó, người dân, tổ chức, doanh nghiệp trải nghiệm dịch vụ có thể lựa chọn thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và mức chi phí phải trả cho việc cung cấp dịch vụ.

Mục tiêu của ngành Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông đang hướng tới là cung cấp dịch vụ công và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.