Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nghiêm cấm đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Thu Huyền 18:19, 14/11/2023

Chiều 14-11, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ sáu để sơ kết công tác CCHC 10 tháng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, chủ trì Phiên họp. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, chủ trì Phiên họp. Ảnh: nhandan.vn
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, chủ trì Phiên họp. Ảnh: VGP

Dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Các đại biểu tham dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.
Các đại biểu tham dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Trong 10 tháng năm 2023, các bộ, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm trong việc tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC.

Các bộ, ngành, địa phương đã đánh giá tác động gần 930 thủ tục hành chính (TTHC) tại 153 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định gần 890 TTHC quy định tại 138 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được triển khai tích cực, thể hiện ở tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử của các bộ, ngành đạt 26,93% (tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2022); các địa phương đạt 40,91% (tăng trên 27% so với cùng kỳ)…

Đối với tỉnh Thái Nguyên, trong 10 tháng năm 2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận là trên 638.000 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 99,72%; tỷ lệ hồ sơ đã đồng bộ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt 94,75%; thực hiện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 98%; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 83,42%...

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, tham luận của đại diện một số bộ, ngành, địa phương về những kinh nghiệm cũng như khó khăn, vướng mắc liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm, tập trung vào việc rà soát, đổi mới phương thức, cách làm và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC. Cùng với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nghiêm cấm việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; phải lấy người dân và doanh nghiệp là chủ thể để hướng đến xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo...