Giải Diên Hồng lần thứ hai - năm 2024: Sẽ trao giải cho 84 tác phẩm xuất sắc
Giải Diên Hồng lần thứ hai - năm 2024: Sẽ trao giải cho 84 tác phẩm xuất sắc
Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Ban Tổ chức Giải Diên Hồng) vừa có thông báo về Thể lệ Giải Diên Hồng lần thứ hai – năm 2024.
Xem thêm