Mười điều Bác dặn cán bộ, công nhân Gang thép

Phan Thái (TP. Thái Nguyên) 13:21, 13/11/2023

Ngày 4/6/1959, Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) ra quyết định thành lập Công trường xây dựng Khu Gang thép Thái Nguyên. Vinh dự và tự hào, Khu Gang thép đã 3 lần được đón Bác Hồ về thăm. Lần cuối cùng về thăm Khu Gang thép, Bác đã dặn 10 điều mà cán bộ, công nhân các thế hệ mãi khắc ghi.

Bác Hồ
Bác Hồ thăm Khu Gang thép Thái Nguyên ngày 1/1/1964. Ảnh: Tư liệu

Ngày 1/1/1964, Bác Hồ và đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị về thăm tỉnh Thái Nguyên và Khu Gang thép. Đây là lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng Bác Hồ về thăm Khu Gang thép. Hơn 1 vạn 5 nghìn cán bộ, công nhân Khu Gang thép có mặt tại sân vận động thành phố cùng đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên dự cuộc mít tinh đón Bác và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bác nói chuyện thân tình và cảm động. Sau khi nói về Thái Nguyên, Bác nói về Khu Gang thép: Chính sách của Đảng ta là làm cho miền núi tiến kịp miền xuôi. Ngày nay, chính sách đó đã bước đầu được thực hiện. Với Khu Gang thép, đồng bào Thái Nguyên có thể tự hào rằng về công nghiệp nặng thì đồng bào miền xuôi phải thi đua với đồng bào miền núi… Cán bộ và công nhân có thể tự hào rằng sau hơn 3 năm lao động cần cù, tự tay mình đã ngăn sông xẻ núi, xây dựng một khu gang thép to lớn đầu tiên của nước ta.

Bác dặn mười điều mà cán bộ, công nhân Gang thép phải cố gắng thi đua thực hiện cho tốt:

Một là, phải tăng cường quản lý kỹ thuật để đảm bảo chất lượng. Phải chống làm ẩu, làm bừa; chống lãng phí nguyên liệu, vật liệu.

Hai là, phải giữ gìn tốt máy móc, làm việc phải đúng nội quy.

Ba là, quản lý sức người, sức của phải chặt chẽ, phải theo đúng các chế độ Nhà nước đã ban hành, trách nhiệm của mỗi người, mỗi cấp phải rõ ràng, việc cấp phát phải rất cẩn thận.

Bốn là, phải thực hiện tốt kế hoạch xây dựng năm 1964 để sớm hoàn thành Khu Gang thép. Phải phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 1964, phải tăng chất lượng và hạ giá thành.

Năm là, phải nâng cao cảnh giác, giữ gìn nhà máy, bảo vệ sản xuất.

Sáu là, phải thực hiện tốt bảo hộ lao động, kỷ luật lao động phải chặt chẽ.

Bảy là, phải ra sức học tập các đồng chí chuyên gia, học chính trị, văn hóa, kỹ thuật để tiến bộ không ngừng.

Tám là, phải đẩy mạnh phong trào tăng gia để tự túc, tăng cường việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ và công nhân. Phải chú ý chăm sóc các cháu bé ở nhà trẻ, mẫu giáo, phải đảm bảo sức khỏe cho công nhân và cán bộ gái.

Chín là, phải chuẩn bị tốt để làm tốt cuộc vận động “Ba xây, ba chống”.

Mười là, phải đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết nội bộ, đoàn kết trên dưới, đoàn kết giữa công nhân và đồng bào địa phương. Phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Khi thăm Phòng Hóa nghiệm trung tâm, sắp bước chân vào Phòng Hóa nghiệm, Bác dừng lại xem bản nội quy treo ở trước cửa. Nội quy có điều quy định: "Khi vào cửa phải để dép bên ngoài”, Bác cúi xuống cởi dép, đồng chí Đinh Đức Thiện, Giám đốc Công ty Gang thép đề nghị Bác cứ để cả dép đi cho khỏi lạnh chân, Bác nói: "Đã có nội quy thì phải thực hiện đúng chứ!”, rồi Bác cởi dép để bên ngoài...

Trước những khó khăn, thử thách, ghi nhớ lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, các thế hệ cán bộ, công nhân Gang thép luôn đoàn kết, lao động sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Công ty trong thời kỳ mới.

Năm nay, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên kỷ niệm 60 năm ngày ra mẻ gang đầu tiên từ lò cao số 1, cũng là Ngày truyền thống công nhân Gang thép (29/11/1963 - 29/11/2023). Những ngày này, đội ngũ cán bộ, công nhân Gang thép đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Ngày truyền thống và hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Khu Gang thép.