Điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe khách trung tâm

TNĐT 18:52, 30/08/2023

Căn cứ các quy định hiện hành và nhằm tạo điều kiện thực hiện cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe khách Trung tâm thành phố Thái Nguyên.

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe khách Trung tâm thành phố Thái Nguyên.
UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe khách Trung tâm thành phố Thái Nguyên.

Theo đó, giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên được tính theo lượt xe. Mỗi lượt bằng đơn giá ghế x số ghế thiết kế của xe được ghi trong sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe. 

Đối với xe giường nằm quy đổi 1 giường = 1,5 ghế. Các xe có giờ xuất bến từ 19 giờ đến 24 giờ có mức thu bằng 130% tương ứng với mức giá quy định.

Mức thay đổi cụ thể như sau:

 
 
 

Mức giá này sẽ được áp dụng từ ngày 1/9/2023 và thay thế giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh.