Ra sức thi đua thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Hoàng Anh 12:36, 30/08/2023

Trong hai ngày 29 và 30-8, Đoàn giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 làm việc với tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm việc với tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo của Ban TĐ-KT tỉnh Thái Nguyên, để triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua phù hợp, tạo sự hưởng ứng sâu rộng trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Thái Nguyên hiện có 119/126 xã đạt tiêu chí về giao thông; 100% các xã đạt tiêu chí về thủy lợi và phòng chống thiên tai; 126/126 xã đạt tiêu chí về điện; 115/126 xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm…

Cùng với đó, công tác TĐ-KT được thực hiện hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới được biểu dương kịp thời, tác động tích cực đến việc triển khai các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban TĐ-KT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban TĐ-KT Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác TĐ-KT cũng còn một số hạn chế, như: Việc huy động nguồn lực xã hội cho Chương trình còn thấp; tỷ lệ khen thưởng cấp Nhà nước chưa cao…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề xuất và giải đáp những nội dung liên quan đến công tác TĐ-KT trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện Chương trình kịp thời, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trong chương trình làm việc, Đoàn giám sát đã đi thực tế tại một số địa phương, mô hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.


Từ khóa:

thi đua

phong trào

nông thôn mới