Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh: Thông qua 15 nghị quyết

Thu Hằng - Mạnh Hùng 12:02, 31/08/2023

Để kịp thời giải quyết các nội dung phát sinh, cần quyết định ngay giữa hai kỳ họp thường lệ, ngày 31-8, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh Kỳ họp.
Quang cảnh Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

 

Các đại biểu dự Kỳ họp.
Các đại biểu dự Kỳ họp.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 2 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh: Qua 8 tháng của năm nay, cùng với tình hình chung của cả nước, Thái Nguyên đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, gây áp lực cho phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh. Để đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm kịp thời xem xét, quyết định các nội dung bảo đảm việc triển khai thực hiện nhanh nhất và đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận về 13 tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và 2 tờ trình, dự thảo nghị quyết về công tác cán bộ.

Theo đó, các tờ trình tập trung vào một số nhóm vấn đề:

Thứ nhất: Về cơ chế, chính sách, HĐND tỉnh xem xét để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 24 ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh theo hướng tăng theo mức lương tối thiểu mới được điều chỉnh. Đồng thời, xem xét ban hành quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh ban hành...

Thứ hai: Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương; thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư khu công nghiệp; quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các địa phương Võ Nhai, Đại Từ, Đồng Hỷ...

Chủ tọa điều hành Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, trên cơ sở báo cáo thẩm tra và đề xuất của các ban HĐND tỉnh, Chủ tọa Kỳ họp đã lựa chọn một số nội dung được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm để UBND tỉnh báo cáo, giải trình trực tiếp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thực hiện quy trình bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, do bị thi hành kỷ luật; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV đối với ông Lê Văn Vịnh, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải, do được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đề nghị: Ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương xây dựng hướng dẫn để kịp thời triển khai các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động; bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 và nghị quyết kỳ họp chuyên đề này...

13 nghị quyết liên quan đến phát triển KT-XH được thông qua tại Kỳ họp

   1. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh.

   2. Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh ban hành.

   3. Nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2023 của tỉnh.

   4. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng, nâng cấp quy mô Trường THPT Trại Cau, huyện Đồng Hỷ.

   5. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông Khe Cái - Suối Khê, xã Vũ Chấn đi xóm Na Hấu, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai.

   6. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở Hạt Kiểm lâm Đại Từ.

   7. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục), xã Tiên Phong, TX. Phổ Yên (nay là phường Tiên Phong, TP. Phổ Yên).

   8. Nghị quyết bãi bỏ chủ trương thực hiện Dự án Nhà đa năng Trường Chính trị tỉnh. 

   9. Nghị quyết bãi bỏ chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai.

   10. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

   11.  Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương tỉnh Thái Nguyên.

   12. Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

   13. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2.


Từ khóa:

kỳ họp thứ 14

HĐND tỉnh