Các khu công nghiệp Thái Nguyên: Doanh thu tăng hơn 30%

Hoàng Cường 16:25, 21/05/2024

Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 5/11 khu công nghiệp (KCN) đi vào hoạt động với 309 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 172 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 11,3 tỷ USD, 137 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư 21.344 tỷ đồng.

Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH BIGL Việt Nam (Khu công nghiệp Sông Công II).
Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH BIGL Việt Nam (Khu công nghiệp Sông Công II).

Từ đầu năm đến nay, đơn hàng xuất khẩu được cải thiện đáng kể giúp doanh thu của các doanh nghiệp KCN của tỉnh đạt 13,55 tỷ USD (tăng 30,58% so với cùng kỳ năm trước); giá trị xuất khẩu đạt 10,45 tỷ USD (tăng 23,09% so với cùng kỳ năm trước); nộp ngân sách ước đạt gần 2.000 tỷ đồng.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, Ban Quản lý các KCN tỉnh đang tập trung triển khai một số nhiệm vụ, như: Đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư vào các KCN; tham mưu trình UBND tỉnh giao đất tại KCN Sông Công II và KCN Điềm Thuỵ - khu A; hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động; phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cam kết trong các hiệp định FTA để đẩy mạnh xuất khẩu…