Định Hoá: Tăng diện tích cấy lúa mùa sớm lên 5%

Trinh An 17:04, 09/07/2024

Vụ mùa năm nay, huyện Định Hoá có kế hoạch gieo cấy 4.736ha lúa, trong đó trà lúa mùa sớm, lúa mùa trung phấn đấu đạt 1.890ha, bằng 40% tổng diện tích, tăng trên 5% so với cùng kỳ năm 2023, nhằm mở rộng diện tích các cây lương thực, rau màu vụ Đông.

Nông dân xã Bảo Cường khẩn trương cấy lúa mùa chính vụ bằng các giống lúa thuần J02.
Nông dân xã Bảo Cường khẩn trương cấy lúa mùa chính vụ bằng các giống lúa thuần J02.

Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành gieo cấy trà lúa mùa sớm và đang khẩn trương gieo cấy trà lúa mùa chính vụ. Về cơ cấu giống lúa, huyện triển khai gieo cấy các giống lúa lai: L8H-GS9, TH3-7, TH3-5, B-TE1, Syn98, TEJ vàng, HKT99, MHC2, VT404; các giống lúa thuần: J02, J01, Đài thơm 8, TBR225, BQ, DQ11, ADI28, HD11, HDT10, VNR20, Bao thai, nếp vải, nếp cái hoa vàng.

Đối với cây ngô, huyện có kế hoạch gieo trồng 282ha, bằng các giống ngô lai: HN88, NK4300, LVN61, LVN99, C.P.111, DK9955S, DK6919S..., khuyến khích mở rộng diện tích các giống ngô nếp, ngô ngọt có giá trị kinh tế cao. Toàn huyện phấn đấu vụ mùa này đạt sản lượng lương thực 26.315 tấn, trong đó lúa đạt 25.101 tấn, năng suất 53 tạ/ha; cây ngô phấn đấu năng suất đạt 43,05 tạ/ha, sản lượng 1.214 tấn. Theo tiến độ, dự kiến đến 20-7, toàn huyện hoàn thành gieo trồng vụ mùa.