Nâng cao hiệu quả truyền thông về biến đổi khí hậu

Dương Hưng 14:28, 06/10/2023

Ngày 6-10, tại TP. Thái Nguyên, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực phía Bắc.

Giảng viên phổ biến về công tác, chính sách bảo vệ môi trường.
Báo cáo viên phổ biến về công tác, chính sách bảo vệ môi trường.

Tham dự Hội thảo có gần 300 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng khu vực phía Bắc, cán bộ làm công tác truyền thông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên phổ biến dự thảo Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Trong đó có các nội dung: Quan điểm về truyền thông nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy cho tất cả các đối tượng; mục tiêu đổi mới, đa dạng hóa phương thức và nội dung truyền thông trên nền tảng số; các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện; các nguồn lực để thực hiện truyền thông...

Ngoài ra, báo cáo viên cũng truyền đạt ý nghĩa của việc thực hiện truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên nền tảng số.

Các đại biểu cũng thảo luận về những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện công tác truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở cơ sở. Đồng thời, đóng góp ý kiến vào các nội dung Chương trình truyền thông về nội dung này.