Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Thúy Hằng 14:42, 28/06/2024

Xác định Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn (Tuyên Quang) sớm hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác vùng Trung du, miền núi phía Bắc, huyện Định Hóa thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB)...