Tiến tới các khoản thu trong cơ sở giáo dục và đào tạo sẽ không dùng tiền mặt

Theo NDĐT 15:05, 10/09/2023

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành đầy đủ thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu đầu năm học. Các địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, tránh tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức.

Ngày khai giảng năm học 2023-2024 của học sinh Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội).
Ngày khai giảng năm học 2023-2024 của học sinh Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội).

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, các hướng dẫn đã có, điều quan trọng là các địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, tránh tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức. Tiến tới, mọi khoản thu sẽ không dùng tiền mặt. Sau này cần có văn bản pháp lý để quy định bắt buộc về việc này.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo không quản lý trực tiếp về hoạt động tài chính của các trường, chỉ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí.

Việc cơ sở giáo dục đại học thu các khoản dịch vụ khác phải được công bố công khai, minh bạch với người học. Các khoản thu này phải đúng với quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rất rõ về công khai minh bạch, nhất là trong tuyển sinh, công khai các khoản thu cho năm học thứ nhất và cả khóa học, trường nào không thực hiện đúng cam kết sẽ xử lý theo quy định. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các trường trực thuộc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn các cơ quan báo chí có thông tin kịp thời, nếu phát hiện trường nào có khoản thu trái pháp luật hoặc không công khai minh bạch thì phản ánh để các cơ quan quản lý chấn chỉnh.