Đầu tư trên 3.800 tỷ đồng phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp

Trịnh Phương 11:18, 28/09/2022

Nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, trong giai đoạn (2017-2022), TP. Sông Công đã huy động vốn đầu tư trên 3.800 tỷ đồng để thực hiện 50 dự án phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, mở rộng quy mô nhà máy.

Hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II (TP. Sông Công) ngày càng hoàn thiện, góp phần thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh.
Hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II (TP. Sông Công) ngày càng hoàn thiện, góp phần thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, thành phố cũng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dự án. Các dự án đi vào hoạt động hiệu quả đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Đến nay, Khu công nghiệp Sông Công I có 104 dự án (trong đó 24 dự án FDI và 80 dự án DDI) đầu tư sản xuất, kinh doanh; Khu công nghiệp Sông Công II có 22 dự án (trong đó 13 dự án FDI, 9 dự án DDI); tỷ lệ lấp đầy tại các cụm công nghiệp trên địa bàn đạt 60-80%.

Tính đến hết tháng 9-2022, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP. Sông Công ước đạt 8.300 tỷ đồng (bằng 75% kế hoạch năm, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm 2021); 5 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Khu công nghiệp Sông Công I và Khu công nghiệp Sông Công II, với tổng số vốn đăng ký 107,5 tỷ đồng…