Đồng Hỷ: 4 vùng trồng chè được gắn mã số vùng trồng

Minh Phương 12:25, 05/01/2023

Huyện Đồng Hỷ hiện có gần 3.900ha chè, trong đó chè kinh doanh là trên 3.600ha. Sản lượng chè búp tươi năm 2022 của huyện đạt trên 44.800 tấn, tăng 1.608 tấn so với năm 2021.

Thu hái chè tại HTX Thịnh An, thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ)
Thu hái chè tại HTX chè Thịnh An, thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ).

Năm 2022, huyện Đồng Hỷ tiếp tục duy trì diện tích chè sản xuất theo quy trình VietGAP tại các xã: Hòa Bình, Minh Lập, Văn Hán, Khe Mo, Văn Lăng và thị trấn Sông Cầu; xây dựng vùng chè an toàn, sản xuất theo quy trình VietGAP, công nhận mới 140ha chè sản xuất theo quy trình VietGAP tại các xã Hóa Trung, Hòa Bình, Văn Lăng, Tân Long và Văn Hán; cấp lại chứng nhận cho 50ha chè sản xuất theo quy trình VietGAP tại các xã Minh Lập, Khe Mo, Hóa Trung, Nam Hòa. Qua đó nâng tổng diện tích chè VietGAP trên toàn huyện đạt gần 569ha.

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 4 vùng trồng chè được gắn mã số vùng trồng theo tiêu chuẩn TCCS 774:2020/BVTV, với tổng diện tích 25,18ha, của các đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Anh Khôi, HTX chè an toàn Nguyên Việt, HTX chè Thịnh An và HTX Thái Minh. Tại các vùng trồng đã được gắn mã số vùng trồng và định vị trên hệ thống IPS toàn cầu để theo dõi, truy xuất nguồn gốc…

Thời gian tới, việc sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn GAP gắn với xây dựng mã số vùng trồng vẫn là định hướng chủ yếu để phát triển cây chè trên địa bàn huyện. Qua đó nhằm xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hướng đến xuất khẩu và nâng cao giá trị thương hiệu chè Đồng Hỷ.