Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thái Nguyên
10:20, 11/01/2023