Phát hiện kho hàng chứa 118 bình “khí cười”
09:19, 18/09/2023