Xử lý 3 đối tượng dùng kích điện bắt giun
18:10, 15/09/2023