Đại Từ: Trên 99% số xóm, tổ dân phố đạt văn hóa

Vi Vân 14:51, 04/11/2023

Trong tháng 10, huyện Đại Từ đã thành lập 5 đoàn kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023.

Xóm Cạn, xã Ký Phú (Đại Từ) là một trong những xóm đạt tiêu chuẩn văn hóa. Trong ảnh: Thiếu nhi vui chơi tại nhà văn hóa xóm.
Xóm Cạn, xã Ký Phú (Đại Từ) là một trong những xóm đạt tiêu chuẩn văn hóa. Trong ảnh: Thiếu nhi vui chơi tại nhà văn hóa xóm.

Qua kiểm tra tại 29 xã, thị trấn cho thấy, trong tổng số 398 xóm, tổ dân phố đăng ký đạt danh hiệu văn hóa thì có 395 xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn này (đạt tỷ lệ 99,2%, vượt 9,2% kế hoạch năm).

Trong số trên 49.300 hộ đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa” (chiếm 95,5% trong tổng số hộ của huyện) thì có 47.074 hộ được công nhận danh hiệu này (đạt 93,8%, vượt 3,8% kế hoạch năm); có 28.999/47.074 hộ đạt danh hiệu này 3 năm liên tục; 1.993/28.999 hộ đạt Gia đình văn hóa tiêu biểu…

Để đạt được kết quả này, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, các xã, thị trấn đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các nội dung của phong trào.


Từ khóa:

tổ dân phố

văn hóa

Đại Từ

xóm