Báo Thái Nguyên: 60 năm vững một niềm tin
Nhóm phóng viên 16:56, 23/08/2022