Góc nhìn cuối tuần ngày 24/9/2023: Huyện miền núi Định Hóa với mục tiêu về đích nông thôn mới
TNĐT 18:11, 24/09/2023