Gần 150 người lao động được tuyên truyền về HIV/AIDS

Vũ Công 16:49, 11/08/2023

Ngày 11-8, tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban quản lý Tiểu dự án EPIC (duy trì kiểm soát HIV/AIDS) và một số ngành chức năng tổ chức buổi “Truyền thông nhóm lớn về dự phòng HIV, PREP và K=K tại khu công nghiệp”.

Đại diện ngành Y tế Thái Nguyên tuyên truyền những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS.

Tham gia có gần 150 đại biểu là người lao động, cán bộ công đoàn của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và đại diện cán bộ công đoàn các huyện, thành phố, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh.

Các đại biểu đã được nghe đại diện ngành chức năng truyền đạt về một số nội dung: Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS; nâng cao kiến thức về HIV/AIDS, cộng đồng LGBT; các chính sách phòng, chống HIV và các dịch vụ sẵn có tại địa phương; hướng dẫn dịch vụ xét nghiệm trước phơi nhiễm và điều trị; Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 tại Việt Nam; giao lưu với cộng đồng LGBT...

Những kiến thức được phổ biến tại buổi truyền thông sẽ giúp nâng cao hiểu biết, nhận thức của đoàn viên, người lao động về phòng, chống HIV/AIDS; giúp mọi người ý thức rõ hơn về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc tham gia phòng, chống HIV/AIDS; không kỳ thị, phân biệt đối xử với người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; biết giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ với những người không may nhiễm HIV...