Thực hiện chính sách y tế: Điều kiện cần và đủ để giữ chân cán bộ

Tùng Lâm 10:54, 28/05/2024

Lâu nay, Thái Nguyên luôn coi đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Với hệ thống y tế rộng khắp gồm trên 170 trạm y tế tuyến xã, 24 cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) tuyến huyện và 12 bệnh viện tuyến tỉnh, việc thực hiện tốt các chính sách về y tế đã giúp nguồn nhân lực ngành Y tế trên địa bàn tỉnh được ổn định, chất lượng KCB ngày càng được nâng lên...