Điểm trường đã bớt xa xôi

08:27, 20/05/2024

Chúng tôi vượt đèo, dốc bằng ô tô đến các điểm trường ở Võ Nhai như Lũng Cà, Lũng Hoài (Thượng Nung), Chòi Hồng (Tràng Xá), Khuổi Chao (Sảng Mộc)… Nói như vậy để thấy, giờ ô tô có thể đến tận các điểm trường, không còn cảnh ngược dốc, băng đèo bằng xe quấn xích (cuốn xích vào lốp xe để chống trơn trượt - P.V), hay cuốc bộ hàng giờ như trước kia, khiến cảm giác quãng đường như gần hơn. Học sinh vùng cao Võ Nhai đã được học tập trong môi trường tốt hơn trước rất nhiều...