70 năm Điện Biên Phủ: Nhịp cầu lịch sử

Nguyễn San 10:34, 07/05/2024

Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng là một hành trình hoàn hảo bắt đầu từ nơi khởi nguồn ATK Thái Nguyên đến điểm kết thúc là Điện Biên anh hùng. Hành trình ấy tuy không dài nhưng mang lại một kết quả thật to lớn: Chấm dứt ách đô hộ gần một thế kỷ của thực dân Pháp tại Việt Nam và mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc. Thái Nguyên - Việt Bắc gắn kết với Điện Biên - Tây Bắc như một nhịp cầu lịch sử, mang âm hưởng hào hùng và mãnh liệt của thời đại Hồ Chí Minh quang vinh...