Thái Nguyên sẵn sàng cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc

Thảo Nguyên 17:44, 13/05/2024

Hội khỏe Phù Đổng là hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa truyền thống của tuổi trẻ học đường, nhằm thúc đẩy phong trào thể thao trường học và duy trì, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại”. Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức 4 năm một lần (cấp toàn quốc), 2 năm một lần (cấp tỉnh) và tổ chức hằng năm ở cấp huyện, cấp trường. Qua đó đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh; đồng thời là dịp để phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu thể thao cho địa phương, đất nước và đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường học...