Những người lặng thầm cống hiến

Hoàng Hải 10:15, 03/07/2024

Họ gắn bó với một nơi “kín tiếng” để công tác, lặng thầm cống hiến trong môi trường làm việc vô cùng đặc biệt, độc hại, không kể ngày đêm hay thời tiết, đưa ra những kết luận chính xác, khách quan, kịp thời, góp phần đem đến sự công bằng cho xã hội. Họ là những cán bộ, bác sĩ của Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Nguyên...