Nhiều đổi mới, sáng tạo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hằng Nga 13:55, 15/12/2022

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh (BCĐ), đánh giá cao tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của BCĐ 35 cấp tỉnh, sáng 15-12. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên BCĐ 35 cấp tỉnh, lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy…

 

Năm 2022, BCĐ 35 các cấp đã tập trung đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan giúp việc của Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu về xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực; góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong năm 2022 khẳng định sự nỗ lực lớn của các thành viên BCĐ 35 các cấp. Đồng chí đánh giá cao sự vào cuộc của lực lượng Công an, Quân đội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tích cực tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan báo chí của tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, chủ động lan tỏa những thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chia sẻ trên các nền tảng, tạo sự lan tỏa lớn.

Đồng chí cũng đánh giá cao Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể, ngành Giáo dục, Đại học Thái Nguyên… đã có nhiều cách thức tuyên truyền chỉ rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; ngăn chặn không để các đối tượng xấu kích động, lôi kéo đoàn viên, hội viên.

Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng BCĐ 35 tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Sự quan tâm của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác này đã có nhưng chưa thường xuyên, sâu sát. Đối với công tác tuyên truyền, việc chia sẻ thông tin tích cực còn hạn chế cả chiều sâu và chiều rộng. Việc đấu tranh, phản bác ở một số vụ việc còn chưa đủ mạnh, chưa nhạy bén, chưa kịp thời…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trưởng BCĐ 35 tỉnh đề nghị BCĐ cấp tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp, đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị về nội dung này. Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng Công an, Quân đội trong đấu tranh, xử lý các vụ việc. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với định hướng, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tăng số lượng, thời lượng, lan tỏa những thông tin tích cực…