Lên phương án thanh tra, kiểm tra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 

Theo Báo Nhân dân 16:18, 03/05/2024

Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra cho tất cả các khâu: Chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo. Đồng thời, thanh tra Bộ, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trực trong suốt kỳ thi và có phương án sẵn sàng lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất.  

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến trực tiếp các điểm thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ảnh minh hoạ)
Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến trực tiếp các điểm thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ảnh minh hoạ)

Theo phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, Bộ thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 20 Sở, kiểm tra tại ba miền bắc, trung, nam. Các đoàn kiểm tra trực tiếp tại các địa phương với nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị thi, chuẩn bị in sao đề thi của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Hội đồng thi.

Đối với công tác coi thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 Sở Giáo dục và Đào tạo, kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công tác thanh tra coi thi của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức coi thi của các Hội đồng thi, điểm thi.

Số lượng cán bộ tối thiểu tham gia đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp tại một điểm thi theo nguyên tắc: Dưới 20 phòng thi có 2 người; từ 20 đến 40 phòng thi có 3 người; từ 41 phòng thi trở lên có 4 người.

Đối với các điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau thì số cán bộ kiểm tra tại điểm thi đó có thể lớn hơn tùy theo tình hình thực tế do trưởng đoàn kiểm tra quyết định.

Trong công tác chấm thi, Bộ sẽ thành lập 63 đoàn kiểm tra, mỗi đoàn từ 3 đến 5 người, kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và thanh tra chấm thi của các Sở, Hội đồng thi, các ban liên quan đến công tác chấm thi.

Cán bộ, giảng viên cơ hữu của các cơ sở giáo dục đại học sẽ được điều động tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi và chấm thi.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí trực thanh tra, kiểm tra thi, kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh theo quy định. Cùng với đó, thanh tra Bộ và Sở cũng chuẩn bị lực lượng thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo phản ánh, chỉ đạo của lãnh đạo; dự phòng tình huống xảy ra do thiên tai, dịch bệnh.