Cục Đăng kiểm đề xuất tăng giá dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới

Theo HNM 15:39, 05/06/2023

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh mức thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành.

Cục Đăng kiểm đề xuất tăng giá dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới.
Cục Đăng kiểm đề xuất tăng giá dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới.

Theo Cục Đăng kiểm, để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị đăng kiểm và duy trì hoạt động ổn định cho hệ thống đăng kiểm xe cơ giới, Cục đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị lập phương án giá.

Đến ngày 19-5, Cục Đăng kiểm đã nhận được 101 phương án giá từ 122 trung tâm đăng kiểm xe gửi về. Qua rà soát đã loại bỏ 25 phương án giá kê khai chi phí quá cao so với năm trước liền kề nhưng không có thuyết minh chi tiết hoặc tỷ lệ lợi nhuận dự kiến để ở mức cao (20%).

Từ đó, Cục Đăng kiểm đã lựa chọn 76 phương án đại diện cho 96 trung tâm đăng kiểm xe làm cơ sở lập phương án đề xuất Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định.

Bảng khung giá dịch vụ đăng kiểm theo đề xuất của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Bảng khung giá dịch vụ đăng kiểm theo đề xuất của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Phương án giá bình quân dựa trên cơ sở xác định sản lượng, tổng chi phí của hoạt động kiểm định của hệ thống các đơn vị đăng kiểm. Đồng thời xác định mức lợi nhuận tạm tính là 10% trên giá thành và thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) 10% trên cơ sở giá thành cộng lợi nhuận dự kiến để xác định giá dịch vụ kiểm định đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi để quy đổi mức giá kiểm định giữa các nhóm xe.

Ngoài ra, Cục Đăng kiểm đề nghị bổ sung mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với những xe được miễn kiểm định lần đầu là 50.000 đồng.

Trường hợp in lại tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định đối với tình huống chủ xe bị mất tem, giấy chứng nhận kiểm định hoặc xin lưu hành trở lại (sau khi xin dừng nghỉ lưu hành) thì thu bằng 50% mức giá lập hồ sơ phương tiện.