TP. Sông Công: 10 sản phẩm chè đạt chứng nhận OCOP

Trịnh Phương 10:01, 04/03/2023

Tính đến thời điểm này, TP. Sông Công có 10 sản phẩm chè đạt chứng nhận OCOP (trong đó 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sản phẩm đạt 4 sao) và 50ha chè được cấp Giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP.

Đóng gói các sản phẩm chè tại hợp tác xã Trà Cao Sơn, thuộc xã Bình Sơn (TP. Sông Công)
Đóng gói các sản phẩm chè tại Hợp tác xã trà Cao Sơn, xã Bình Sơn (TP. Sông Công).

TP. Sông Công phấn đấu đến năm 2025 có thêm 8 sản phẩm chè được chứng nhận OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt 5 sao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, hàng năm, thành phố phấn đấu trồng mới, trồng thay thế 15-20ha chè giống mới; khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm chè...

Để tạo dựng thương hiệu và liên kết trong sản xuất chè, thành phố cũng tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia thành lập mới, duy trì và phát triển 8 làng nghề sản xuất chè, 2 hợp tác xã sản xuất, chế biến chè.

Giai đoạn 2021- 2022, TP. Sông Công đã hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng thực hiện Dự án liên kết trồng, chế biến, tiêu thụ chè VietGAP gắn với du lịch trải nghiệm tại xã Bình Sơn; triển khai lắp đặt công nghệ tưới tiết kiệm trên cây chè, với diện tích khoảng 30ha; hỗ trợ 6 máy chế biến chè cho các hợp tác xã, tổ hợp tác...

TP. Sông Công hiện có trên 450ha chè, tập trung ở các xã, phường: Bình Sơn, Bá Xuyên, Châu Sơn. Hàng năm, sản lượng chè búp tươi của thành phố đạt trên 4.800 tấn.