Thái Nguyên: Phấn đấu thu hút đầu tư trên 300 dự án nhà ở

Chung An 19:00, 02/03/2023

Theo kế hoạch phát triển nhà ở, năm 2023, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu thu hút đầu tư 304 dự án phát triển nhà ở trên địa bàn. Trong đó có 276 dự án nhà ở thương mại, 8 dự án nhà ở xã hội và 20 dự án nhà ở tái định cư. Về tổng nhu cầu vốn dự kiến là trên 10.300 tỷ đồng (trong đó chủ yếu là vốn từ doanh nghiệp và của người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở).

Khi các dự án trên được hoàn thiện dự kiến sẽ có trên 10.500 căn hộ, với tổng diện tích trên 1,3 triệu mét vuông sàn. Trong đó có gần 3.800 căn hộ là nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư; 211 căn nhà ở xã hội; nhà ở do nhân dân tự xây hoàn thành và dự kiến xây trên đất tái định cư là hơn 6.500 căn. Tổng nhu cầu sử dụng đất triển khai thực hiện các dự án là trên 1.600ha.

TP. Thái Nguyên đang triển khai xây dựng hạ tầng các khu dân cư hai bên đường Bắc Sơn kéo dài, đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà ở cho người dân.
TP. Thái Nguyên đang triển khai xây dựng hạ tầng các khu dân cư hai bên đường Bắc Sơn kéo dài, đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà ở cho người dân.

Để hoàn thành mục tiêu trên, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thương mại; triển khai các cơ chế, chính sách, thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu của Trung ương và của tỉnh để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội. 

Cùng với đó, tiến hành rà soát, dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở phù hợp với quy hoạch; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…