Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực: Tỷ lệ giải ngân vốn đối ứng đạt trên 71%

Chung An 11:49, 01/03/2023

Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực TP. Thái Nguyên có tổng mức đầu tư hơn 2.250 tỷ đồng, trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới hơn 1.200 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng địa phương tự cân đối; thực hiện từ năm 2018 đến 2023. Tính đến nay, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn vay và vốn đối ứng đều đạt kế hoạch đề ra.

Công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm đang được đẩy nhanh tiến độ.
Công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm đang được đẩy nhanh tiến độ.

Cụ thể, về nguốn vốn vay, lũy kế giải ngân thanh toán đến hết năm 2022 đạt trên 837 tỷ đồng, đạt hơn 65% tổng vốn vay của Dự án; lũy kế giải ngân nguồn vốn đối ứng đạt gần 690 tỷ đồng, đạt trên 71% tổng vốn đối ứng. Theo kế hoạch, năm 2023, kế hoạch giải ngân nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới là trên 262 tỷ đồng, vốn đối ứng 150 tỷ đồng. Đến hết tháng 2-2023, nguồn vốn vay và vốn đối ứng giải ngân đạt khoảng 10% kế hoạch.

Hiện nay, TP. Thái Nguyên đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; chỉ đạo các đơn vị thi công hoàn thiện hồ sơ thực hiện thanh quyết toán với khối lượng công việc đã hoàn thành từng hạng mục theo kế hoạch đề ra.

Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực TP. Thái Nguyên có 9 hạng mục. Đến nay có 4 hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; 5 hạng mục còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ, với khối lượng công việc hoàn thành đạt từ 70-98%. Theo kế hoạch, Dự án hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong năm nay.