TP. Sông Công: 4 sản phẩm được đánh giá, phân hạng OCOP

Minh Phương 17:22, 07/11/2023

Ngày 7-11, UBND TP. Sông Công tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023. 

Hội đồng thẩm định TP. Sông Công đánh giá các sản phẩm OCOP. 
Hội đồng thẩm định TP. Sông Công đánh giá các sản phẩm OCOP. 

Năm nay, TP. Sông Công có 4 sản phẩm của 3 chủ thể sản xuất tham gia đánh giá, phân hạng. Trong số này có 2 sản phẩm đăng ký công nhận lại 4 sao là Trà tôm nõn Cao Sơn, Chè móc câu của Hợp tác xã Trà Cao Sơn; 2 sản phẩm mới đăng ký đánh giá, phân hạng OCOP 3 sao, 4 sao năm 2023 là Ổi Tân Quang của Tổ hợp tác sản xuất cây ăn quả an toàn Tân Quang và Gạo thơm đoàn viên - sản phẩm liên kết cùng Tổ hợp tác sản xuất lúa chất lượng cao Sông Công.

Tại Hội nghị, các chủ thể trực tiếp trình bày, giới thiệu sản phẩm của đơn vị mình; các thành viên Hội đồng thẩm định đã nghiên cứu, đánh giá và chấm điểm công bằng, khách quan, chính xác theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; đặc biệt quan tâm về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ chế biến, hình thức bao bì, chất lượng sản phẩm, quy mô sản xuất…  

Đến nay, TP. Sông Công có 12 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 4 sản phẩm được xếp hạng 4 sao và 8 sản phẩm hạng 3 sao.