Thái Nguyên: Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt 673,4 nghìn tỷ đồng

Xuân Hải 16:40, 30/09/2022

Tính đến cuối tháng 9/2022, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 673,4 nghìn tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 73,2% kế hoạch cả năm.

Hoạt động sản xuất thiếc xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên.
Hoạt động sản xuất thiếc xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt trên 52,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so cùng kỳ và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 621 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6%.

Chia theo ngành kinh tế, chiếm tỷ trọng cao nhất vẫn là Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 670,1 nghìn tỷ đồng (chiếm 99,5% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh), tăng 11,7%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2%; Công nghiệp cung cấp nước; xử lý rác thải, nước thải đạt 462,5 tỷ đồng, tăng 5,7%...

Để hoàn thành kế hoạch năm 2022, trong những tháng cuối năm, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2022, Thái Nguyên phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng 9% giá trị sản xuất công nghiệp so với năm trước.


Từ khóa:

công nghiệp

sản xuất

kinh doanh