Công ty CP Cơ khí Gang thép: Phấn đấu đạt tổng doanh thu gần 1.346 tỷ đồng

Xuân Hải 15:19, 26/10/2022

Bước sang quý IV/2022, Công ty CP Cơ khí Gang thép đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 95 tỷ đồng; sản xuất và tiêu thụ trên 25 nghìn tấn sản phẩm; tổng doanh thu đạt 446 tỷ đồng... 

Gia công sản phẩm gang đúc tại Công ty CP Cơ khí Gang thép.
Gia công sản phẩm gang đúc tại Công ty CP Cơ khí Gang thép.

Để đạt được mục tiêu này, từ nay đến cuối năm, Công ty tiếp tục đổi mới công tác quản lý điều hành, sắp xếp lại lực lượng sản xuất; chủ động tiết giảm các chỉ tiêu tiêu hao năng lượng và nguyên liệu đầu vào, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2022. Qua đó, phấn đấu tổng doanh thu năm 2022 đạt gần 1.346 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, Công ty CP Cơ khí Gang thép gặp nhiều khó khăn do giá các mặt hàng vật tư, nguyên liệu tăng đột biến; thị trường có sự cạnh tranh gay gắt... Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác dự đoán, dự báo và năng động trong quản lý điều hành, Công ty vẫn bảo đảm sản xuất - kinh doanh có hiệu quả.

Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty đạt 259,5 tỷ đồng, bằng 91% so với kế hoạch cả năm; sản xuất trên 778 tấn hàng gia công cơ khí, đạt 96% so với kế hoạch năm; hàng phôi thép sản xuất trên 65 nghìn tấn, đạt 72% so với kế hoạch năm; sản lượng tiêu thụ đạt trên 60 nghìn tấn; tổng doanh thu đạt gần 900 tỷ đồng. Công ty hiện bảo đảm việc làm ổn định cho 390 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 8,5 triệu đồng/người/tháng...


Từ khóa:

sản xuất

kinh doanh

công nghiệp