Công ty CP Hợp kim sắt: Bảo đảm việc làm cho 300 lao động

X.H 10:47, 19/10/2022

Từ đầu năm đến nay, vượt qua nhiều khó khăn và thách thức của thị trường, Công ty CP Hợp kim sắt Gang thép Thái Nguyên vẫn thực hiện đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu.

 Trong 9 tháng năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty CP Hợp kim sắt Gang thép Thái Nguyên đạt trên 103 tỷ đồng.
Trong 9 tháng năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty CP Hợp kim sắt Gang thép Thái Nguyên đạt trên 103 tỷ đồng.

Theo đó, tính đến hết tháng 9/2022, Công ty đã sản xuất và tiêu thụ trên 44,4 nghìn tấn sản phẩm, bằng 100,4% so với kế hoạch; tổng doanh thu đạt trên 1.357 tỷ đồng, bằng 102,6% so với kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 13 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt trên 6 tỷ đồng.

Hiện Công ty đang bảo đảm việc làm ổn định cho trên 300 lao động, với mức lương bình quân đạt 10 triệu đồng/người/tháng…

Trong quý IV/2022, với kế hoạch sản xuất và tiêu thụ 12 nghìn tấn sản phẩm, nộp ngân sách Nhà nước 5 tỷ đồng... Công ty CP Hợp kim sắt Gang thép Thái Nguyên tiếp tục đề ra nhiều giải pháp duy trì sản xuất kinh doanh ổn định. Trong đó, chú trọng các giải pháp tiết kiệm chỉ tiêu tiêu hao nguyên liệu, năng lượng, hạ giá thành sản phẩm; đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm...