Triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Dương Hưng 17:38, 21/09/2023

Ngày 21-9, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2023 cho các doanh nghiệp (DN) sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường được tăng cường thực hiện tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh (ảnh minh họa).
Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường được tăng cường thực hiện tại các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh (ảnh minh họa).

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng gần 600 đại biểu là cán bộ các sở, ngành, huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn; các đơn vị, DN sản xuất, chế biến có phát sinh nguồn thải trên địa bàn tỉnh.  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được chuyên gia của Vụ Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phổ biến, hướng dẫn nhiều nội dung, như: Một số điểm mới về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực BVMT; một số điểm cần lưu ý về xử phạt vi phạm hành chính trong Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020; triển khai thực hiện Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT...

Cùng với đó, các đại biểu được phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật QCVN về môi trường xung quanh và QCVN 01-195:2022/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng; phổ biến các quy định về công tác BVMT của tỉnh đã được ban hành; vai trò của DN đối với BVMT, trách nhiệm của cơ sở sản xuất, chế biến, DN trong việc xử lý nguồn thải; quy trình hoàn thiện hồ sơ về môi trường…

Cũng trong dịp này, cán bộ Vụ Môi trường đã giải đáp một số kiến nghị, vướng mắc của DN trong quá trình triển khai các quy định của pháp luật về BVMT, như: Đăng ký môi trường; quy trình xử lý chất thải, nhất là chất thải nguy hại; việc báo cáo nguồn thải với cơ quan quản lý Nhà nước…

Thông qua Hội nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về môi trường và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT của các đơn vị, DN trên địa bàn tỉnh.