Nông dân chịu tác động tiêu cực lớn nhất từ biến đổi khí hậu

11:37, 05/05/2022

Kết quả cuộc khảo sát từ các nhà hoạch định chính sách nông nghiệp tại 10 nước ASEAN do tổ chức Croplife thực hiện đã thống kê nông dân là nhóm đối tượng sẽ chịu tác động tiêu cực lớn nhất từ biến đổi khí hậu liên quan đến năng suất cây trồng.

Khoảng 35 nhà hoạch định chính sách của các quốc gia ASEAN đã tham gia trong nghiên cứu lần này theo cả hai phương pháp phỏng vấn định tính và định lượng trong thời gian từ tháng 10/2021 – 1/2022 và vừa công bố hôm nay. Hơn 60% người được hỏi đã nhận định rằng nông dân là nhóm đối tượng sẽ phải đối mặt với những tác động tiêu cực lớn nhất, đặc biệt liên quan tới năng suất cây trồng hoặc an ninh lương thực.

Các nhà hoạch định chính sách cũng đưa ra hàng loạt vấn đề về môi trường mà nông dân sản xuất quy mô nhỏ trong khu vực đang và sẽ phải đối mặt như: Chất lượng đất, quản lý dịch hại, năng suất cây trồng và cơ hội thương mại nông sản. 95% ý kiến khảo sát cho rằng việc duy trì và cải thiện chất lượng đất là thách thức lớn nhất mà đất nước của họ phải đối mặt hiện nay.

Việc quản lý sâu bệnh, đảm bảo đủ năng suất cây trồng, mở rộng thị trường phù hợp và cải thiện khả năng bán hàng cho nông dân cũng là những vấn đề rất đáng lưu tâm và những thách thức trên sẽ trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu.

Các giải pháp được thống nhất đưa ra nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nông dân gồm: Cung cấp kiến thức và tập huấn để nông dân tiếp nhận và sử dụng các giải pháp công nghệ nông nghiệp cũng như đổi mới khoa học; cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng cho nông dân; hợp tác công tư để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ thống lương thực trong khu vực là một giải pháp được kỳ vọng được đưa ra trong nghiên cứu lần này.

Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách tham gia khảo sát đều thể hiện mong muốn chính phủ và các tập đoàn, đơn vị tư nhân sẽ cùng nhau hợp tác để cải thiện các chương trình tập huấn và tăng cường đổi mới trong khoa học và công nghệ nông nghiệp cho nông dân.