Đồng hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển

Hằng Nga 10:41, 23/05/2024

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng mọi mặt công tác. Hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đã thể hiện rõ nét tinh thần sẻ chia, đồng hành với UBND tỉnh trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đáp ứng ngày càng tốt hơn sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát việc triển khai Dự án 4 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Võ Nhai.
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát việc triển khai Dự án 4 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Võ Nhai.

Với tinh thần khẩn trương, tích cực, đồng hành, chia sẻ trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, từ đầu năm đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 2 kỳ họp chuyên đề, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn. Tại Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), được tổ chức ngày 25-1, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, thông qua 9 nội dung điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng KT-XH của tỉnh năm 2024.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thời gian qua, cũng như trong quá trình điều hành phát triển KT-XH và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn ngân sách tỉnh nhằm nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo chỉ tiêu được giao.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực giao thông, văn hóa, thể dục - thể thao, như: Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai I (đoạn Bờ Đậu, Phú Lương - Hóa Thượng, Đồng Hỷ) và tuyến tránh đô thị Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ; chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường kết nối từ đường Bắc Sơn đến Khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Nguyên có tính chất trọng điểm, động lực để phục vụ cho phát triển KT-XH của tỉnh.

Sau Kỳ họp thứ 17 tròn 3 tháng, ngày 26-4, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thảo luận, quyết định 14 nội dung do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình. Cụ thể như: Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh; Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công tỉnh năm 2024; Tờ trình chủ trương đầu tư Dự án đường nối từ Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đến Cụm công nghiệp Tân Phú; các tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án (Tuyến đường nối ĐT.261 - ĐT.266; cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, TP. Thái Nguyên…).

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình phòng chống gian lận thương mại.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình hình phòng chống gian lận thương mại.

Trong quá trình chuẩn bị các nội dung trình các kỳ họp của HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh luôn đồng hành với cơ quan tham mưu đảm bảo việc chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đúng thời gian quy định, kịp thời gửi cho đại biểu nghiên cứu trước. Bên cạnh đó, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh đã thể hiện rõ chính kiến, quan điểm, có tính phản biện cao, giúp các đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở xem xét, thảo luận, quyết nghị các vấn đề quan trọng của địa phương.

Các quyết sách kịp thời, khả thi của HĐND đã tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các cấp, ngành chủ động xây dựng giải pháp đột phá thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Hà Văn Dương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhấn mạnh: Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ, sự đồng hành của các ban HĐND tỉnh với các cơ quan tham mưu của UBND tỉnh từ ban đầu cho nên quá trình xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết luôn đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, khi trình HĐND tỉnh thì được các đại biểu đồng thuận, thống nhất cao, khi ban hành các nghị quyết thì cũng đảm bảo tính khả thi, thiết thực và hiệu quả.

Những ngày này, các ban của HĐND tỉnh đang tập trung cùng với các cơ quan tham mưu của UBND tỉnh để chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, dự kiến được tổ chức từ ngày 26 đến 28/6/2024. Dự kiến, Kỳ họp lần này thông qua 6 nội dung do Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh trình; 23 nội dung do UBND tỉnh trình. Tại Kỳ họp sẽ có 4 nghị quyết thường kỳ và 16 nghị quyết chuyên đề được thông qua.

Năm 2023, HĐND tỉnh tổ chức 6 kỳ họp, trong đó có 4 kỳ họp chuyên đề để kịp thời quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền; ban hành 105 nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách, biện pháp, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội. Số lượng nghị quyết ban hành lớn, chất lượng nghị quyết đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn của địa phương là căn cứ quan trọng để Thái Nguyên hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, ngày càng đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua cho thấy, HĐND luôn đồng hành với UBND trong thực hiện các nhiệm vụ vì mục tiêu phát triển KT-XH. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu để tạo thống nhất trong các quyết nghị; bảo đảm các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành có tính khả thi cao, góp phần giải quyết những vấn đề “nóng”, “điểm nghẽn” trong đời sống KT-XH và khơi thông nguồn lực phát triển của tỉnh.